{"id":21618,"date":"2020-07-14T11:49:16","date_gmt":"2020-07-14T08:49:16","guid":{"rendered":"http:\/\/uk-varezhki.ru\/?p=21618"},"modified":"2020-07-14T11:49:16","modified_gmt":"2020-07-14T08:49:16","slug":"kak-vyazat-kvadratiki-kryuchkom-dlya-nachinayushchih","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uk-varezhki.ru\/dekor-svoimi-rukami\/kak-vyazat-kvadratiki-kryuchkom-dlya-nachinayushchih.html","title":{"rendered":"\u0412\u044f\u0436\u0435\u043c \u043a\u0440\u044e\u0447\u043a\u043e\u043c \u0431\u0430\u0431\u0443\u0448\u043a\u0438\u043d \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u0430\u0442 (+ \u0412\u0438\u0434\u0435\u043e \u0443\u0440\u043e\u043a)"},"content":{"rendered":"